Tel: 792-285-542   Email: biuro@em-perfekt.pl

Płatnik VAT – kim jest?

Mimo że nazwa bywa myląca i może się kojarzyć z innym podmiotem, to płatnik VAT nie jest tym samym co podatnik VAT. Oczywiście nazwa jest związana z konkretnymi działaniami prawnymi, jakie dotyczą tych dwóch różniących się od siebie podmiotów. Warto wiedzieć, jakie są zadania należące do tego podmiotu, jakim jest płatnik VAT także ze względu na to, że pozwoli to określić, jakie korzyści wynikną z rejestracji. 

Według ordynacji podatkowej, która jednoznacznie i konkretnie określa definicję płatnika VAT, jest nią osoba fizyczna albo prawna, a nawet jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, a która ma obowiązek pobierać od podatnika podatek oraz dostarczyć go do konkretnego organu podatkowego. 

Konieczność rejestracji jako płatnik VAT

Zatem, kto ma obowiązek zarejestrować się jako płatnik VAT? Według ustawy jest to dość zawężony przedział osób. Będą to: organy egzekucyjne oraz komornicy sądowi, którzy zajmują się wykonywaniem czynności egzekucyjnych na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego. Dlatego też, jeśli ktoś zakłada własną działalność, nie musi się martwić tym, że powinien zarejestrować się jako płatnik VAT – nie dotyczy go to.

Zadania związane z byciem płatnikiem VAT

Co wiąże się z tym, że ktoś zostaje płatnikiem VAT? Otóż wspomniani komornicy sądowi oraz pozostałe organy egzekucyjne w pewnym sensie wyręczają inne podmioty w odliczaniu podatku naliczonego. Polega to na tym, że płatnik (czyli w tym przypadku komornik albo organ egzekucyjny) oblicza VAT i pobiera go od osób, które podlegają jego usługom. Następny krok to wpłacenie podatku na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego. Podatnik ów naliczony mu podatek musi z kolei uwzględnić w swoim rozliczeniu w deklaracji podatkowej. Tak więc zadanie polega na wystawieniu faktury w imieniu podległego mu dłużnika. 

Stawki podatku VAT

Obecnie obowiązujące stawki podatku VAT (podwyższone) utrzymają się do końca grudnia 2018 r. W tym momencie w Polsce wynosi on 23%, ale istnieje też stawka 8%, która dotyczy dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych, jeśli są one objęte społecznym programem mieszkaniowym. Jeszcze niższą stawką jest 5%, które stosuje się w odniesieniu do towarów żywnościowych, książek i czasopism specjalistycznych. Wreszcie stawka 0% to ta dotycząca eksportu towarów. 

Warto jeszcze wspomnieć o 7%, czyli o zryczałtowanym zwrocie podatku. 4% obejmuje tych, którzy świadczą usługi taksówkarskie. A jeśli podatnik świadczy usługi związane z handlem, gastronomią, to sposób obliczania podatku VAT jest zróżnicowany: 

  • jeśli towary i usługi są objęte stawką 23%, to podatek wyniesie 18,70%,
  • i kolejno: 8% – 7,41%,
  • 5% – 4,76%. 

Podatek VAT to jedno z podstawowych świadczeń, jakie są obowiązkiem polskich podatników. Podatnik VAT to ta osoba, która ma obowiązek zarejestrować się, jeśli jest przedsiębiorcą. Nie można natomiast mylić tej definicji z osobą płatnika VAT, który zajmuje się rozliczeniem swojego usługobiorcy i przekazaniem jego rozliczenia do urzędu skarbowego.

Dane kontaktowe

EM-Perfekt Ewa Michowska
ul.Wyzwolenia 2
47-450 Krzyżanowice
Tel: 792-285-542
Email: biuro@em-perfekt.pl
NIP: 9511293901

O Firmie

EM-Perfekt jest biurem księgowym, specjalizującym się w obsłudze małych i średnich podmiotów gospodarczych o różnej formie prawnej. Świadczymy usługi księgowe oraz usługi kadrowo – płacowe. Wykonujemy sprawozdania finansowe a także roczne rozliczenia podatku od osób fizycznych. Klientami firmy są podmioty z branży usługowej, transportowej i handlowej.