Tel: 792-285-542   Email: biuro@em-perfekt.pl

Czy faktura VAT musi być podpisana?

Faktura VAT to najczęściej wystawiany dokument przez przedsiębiorców. Większość z nich robi to nawet kilka razy dziennie. Dlatego warto przypomnieć, co powinna zawierać faktura, która uznawana jest za poprawnie wystawioną.

To, co musi się znaleźć na fakturze, wskazane jest w art. 106e ustawy o VAT. Na fakturze znajdować się zatem musi numer tejże. Numer ten nie może być jednak przypadkowy, ale być kolejnym w serii. Oznacza to, że nie możemy oznaczyć sobie faktury tak jak nam wygodnie, ale te muszą następować w kolejności czasowej i tak samo odbywać się musi numeracja. Co oczywiste na dokumencie powinny być też wszelkie dane podatnika i osoby, której fakturę wystawiamy. Chodzi tu oczywiście o imię nazwisko lub też nazwę podmiotu. Adresy, pod jakimi prowadzona jest działalność oraz numer NIP. Niezbędna będzie też data wykonania usługi oraz wystawienia faktury.

W dalszej kolejności musimy zawrzeć nazwę towaru lub usługi, a także liczbę wykonanych usług lub też dostarczonych produktów danej serii. Te powinny zawierać ceny bez kwoty podatku oraz sam podatek i cenę końcową. Ostatecznie faktura musi zostać podstemplowana.

Większość osób, które wystawiają fakturę, nie wyobraża sobie tej bez podpisu osoby uprawnionej do jej wystawienia. Częstokroć także klienci są skłonni twierdzić, że nie podpisana faktura jest po prostu nieważna. To mylne przekonanie. Żadne przepisy nie wymagają bowiem od nas, aby faktura została podpisana czy też nawet opatrzona pieczątką.

Dane kontaktowe

EM-Perfekt Ewa Michowska
ul. Kwiatowa 12, Łazy
05-552 Wólka Kosowska
Tel: 792-285-542
Email: biuro@em-perfekt.pl
NIP: 9511293901

O Firmie

EM-Perfekt jest biurem księgowym, specjalizującym się w obsłudze małych i średnich podmiotów gospodarczych o różnej formie prawnej. Świadczymy usługi księgowe oraz usługi kadrowo – płacowe. Wykonujemy sprawozdania finansowe a także roczne rozliczenia podatku od osób fizycznych. Klientami firmy są podmioty z branży usługowej, transportowej i handlowej.