Tel: 792-285-542   Email: biuro@em-perfekt.pl

Jak wznowić działalność gospodarczą?

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą, ma prawo na każdym etapie wnioskować o zawieszenie działalności, a później starać się ją wznowić ponownie. To tylko kwestia wypełnienia odpowiednich dokumentów.

Warunkiem zawieszenia działalności jest złożenie wniosku w miejscu, w którym składał takowy o rozpoczęcie działalności. Urząd ma prawo odmówić uznania wniosku, wtedy gdy ten zawiera braki formalne lub przedsiębiorca ma orzeczony zakaz wykonywania działalności gospodarczej. Okres zawieszenia działalności gospodarczej powinien się zakończyć wznowieniem działalności lub jej zakończeniem. Czas ten bowiem został dany przedsiębiorcy celem uporządkowania spraw i poradzenia sobie z problemami.

Aby wznowić działalność gospodarczą, należy złożyć wniosek na tym samym formularzu, który służył do zawieszenia działalności. Należy w nim zawrzeć datę wznowienia oraz podać wszystkie dane osobowe. Sam wniosek można wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do organu ewidencyjnego. Jeśli nie złożymy wniosku w urzędzie gminy, a mimo to podejmiemy działalność, to może mieć to dla nas bardzo poważne konsekwencje. Urząd gminy może wręcz wykreślić naszą firmę z ewidencji działalności. Należy też pamiętać, że wznowienie działalności gospodarczej oznacza, że powstają dla nas ponownie wszystkie obowiązki przedsiębiorcy, które mieliśmy przed zawieszenie. Musimy na nowo składać wszelkie zeznania podatkowe, prowadzić rachunkowość, opłacać podatki, a także zgłosić się do ZUS i podjąć się płacenia składek.

Dane kontaktowe

EM-Perfekt Ewa Michowska
ul. Kwiatowa 12, Łazy
05-552 Wólka Kosowska
Tel: 792-285-542
Email: biuro@em-perfekt.pl
NIP: 9511293901

O Firmie

EM-Perfekt jest biurem księgowym, specjalizującym się w obsłudze małych i średnich podmiotów gospodarczych o różnej formie prawnej. Świadczymy usługi księgowe oraz usługi kadrowo – płacowe. Wykonujemy sprawozdania finansowe a także roczne rozliczenia podatku od osób fizycznych. Klientami firmy są podmioty z branży usługowej, transportowej i handlowej.