Tel: 792-285-542   Email: biuro@em-perfekt.pl

Zwolnienie z VAT - kto może z niego skorzystać?

Zwolnienie z VAT dotyczy pewnej grupy przedsiębiorców. Aby jednak skorzystać z tej możliwości, musimy spełnić choć jeden z wielu warunków.

Do objęcia zwolnieniem z VAT całej swojej sprzedaży mają prawo przedsiębiorcy spełniający wymogi, zgodne z przepisami ustawy o VAT. Dotyczy to choćby tych właścicieli firm, których obroty ze sprzedaży opodatkowanej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczyły sumy dwustu tysięcy złotych. Także ci przedsiębiorcy, którzy dopiero zaczynają rozkręcać firmę, mogę być zwolnienia z płacenia do Urzędu Skarbowego podatku VAT. Podczas zakładania działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego zwolnieniu może podlegać sprzedaż opodatkowana, o ile jej przewidywana wartość nie przekroczy określonego limitu. W tym przypadku kwotę limitu oblicza się proporcjonalnie w stosunku do okresu prowadzenia działalności gospodarczej. Oczywiście pozostaję tutaj otwarta kwestia jak obliczyć kwotę limitu zwolnienia z VAT. Służy temu odpowiednie równanie.

Istnieją też branże, które zwolnione są z płacenia podatku VAT z racji samej działalności. To ci przedsiębiorcy, którzy zajmują się sprzedażą wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, a także towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym. Ostatecznie zwolnienia z podatku dotyczą też sprzedaży terenów budowlanych, nowych środków transportu, usług prawniczych, usług w zakresie doradztwa oraz jubilerów. Jednocześnie każdy podatnik, który dobrowolnie zrezygnował ze zwolnienia podmiotowego VAT, może starać się o jego ponownie wykorzystanie. Musi jednak minąć rok od końca roku, w którym podatnik utracił prawo do zwolnienia.

Dane kontaktowe

EM-Perfekt Ewa Michowska
ul. Kwiatowa 12, Łazy
05-552 Wólka Kosowska
Tel: 792-285-542
Email: biuro@em-perfekt.pl
NIP: 9511293901

O Firmie

EM-Perfekt jest biurem księgowym, specjalizującym się w obsłudze małych i średnich podmiotów gospodarczych o różnej formie prawnej. Świadczymy usługi księgowe oraz usługi kadrowo – płacowe. Wykonujemy sprawozdania finansowe a także roczne rozliczenia podatku od osób fizycznych. Klientami firmy są podmioty z branży usługowej, transportowej i handlowej.