Tel: 792-285-542   Email: biuro@em-perfekt.pl

Podatek od nieruchomości

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które posiadają nieruchomości, muszą płacić z tego tytułu wyższe podatki. Podatek od nieruchomości w zakresie wykorzystania tejże pod działalność gospodarczą, nie jest uniwersalny. Podatek dla przedsiębiorstwa pojawia się, kiedy mówimy o gruntach, budowlach i budynkach, które znajdują się w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Budynki lub ich części podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, według stawek podatku właściwych dla rodzaju i sposobu ich wykorzystania. Uznanie budynków lub ich części za związane z prowadzeniem działalności gospodarczej nie jest więc uzależnione od wykorzystywania danej nieruchomości na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Już bowiem sam fakt posiadania nieruchomości przez danego przedsiębiorcę oznacza, że prawnie jest on traktowany jako element działalności, co z kolei skutkuje opodatkowaniem wyższą stawką podatkową. Wyjątek stanowią tutaj budynki mieszkalne lub ich części, które w myśl ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, co do zasady, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według preferencyjnej stawki podatku.

Jednocześnie podczas zakupu nieruchomości, przedsiębiorca ma prawo określić jej przeznaczenie. Jeśli uzna, że ta będzie wchodzić w skład jego majątku osobistego, to podatek należy w tym przypadku naliczyć wg stawki podstawowej. Wtedy jednak nieruchomość dana nie może być związana ani wykorzystywana do prowadzonej działalności gospodarczej. Jest ona bowiem własnością osoby fizycznej, a nie przedsiębiorcy. Oznacza to też, że nie może wchodzić w skład kapitału firmy, podnosić jej wartości czy stanowić zabezpieczenie kredytowego, przynajmniej w większości przypadków. Nabycie nieruchomości do majątku osobistego powoduje też, że nie musi być ona ujęta w ewidencji środków trwałych ani amortyzowana a koszty jej nabycia i utrzymania nie obciążają prowadzonej działalności. Jednak krok taki należy za każdym razem rozważyć, biorąc pod uwagę przyszłe ograniczenia.

Dane kontaktowe

EM-Perfekt Ewa Michowska
ul. Kwiatowa 12, Łazy
05-552 Wólka Kosowska
Tel: 792-285-542
Email: biuro@em-perfekt.pl
NIP: 9511293901

O Firmie

EM-Perfekt jest biurem księgowym, specjalizującym się w obsłudze małych i średnich podmiotów gospodarczych o różnej formie prawnej. Świadczymy usługi księgowe oraz usługi kadrowo – płacowe. Wykonujemy sprawozdania finansowe a także roczne rozliczenia podatku od osób fizycznych. Klientami firmy są podmioty z branży usługowej, transportowej i handlowej.