Tel: 792-285-542   Email: biuro@em-perfekt.pl

Zakładowy plan kont

Plan konto jest częścią składową systemu rachunkowości i powinien być traktowany jako niezbędne narzędzie w każdym większym projekcie, gdzie potrzebne jest dostarczanie informacji, które są kluczowe pod względem zarządzania organizacją oraz do dokonywania rozliczeń.

Przygotowanie planu kont należy rozpocząć od określenia charakteru działalności organizacji. Plan kont nie jest bowiem identyczny we wszystkich podmiotach. Przyjmowany przez rozporządzenie zarządu musi uwzględniać specyficzne potrzeby i formy rozliczeń praktykowane w danej organizacji. Samo przyjęcie właściwego planu kont jest znacznym ułatwieniem, jeśli chodzi o sprawozdawczość. Oczywiście w miarę rozwoju organizacji plan konto może zostać stosownie rozbudowany, co polega na dodawaniu brakujących kont lub usuwaniu tych, które z punktu widzenia księgowości stały się już zbędne. Wszystkie zmiany muszą jednak być wcześniej zatwierdzone stosownymi uchwałami oraz dokumentami.

Zakładowy plan kont składa się z księgi głównej, na którą składają się tak zwane konta syntetyczne i kont pomocniczych, czyli analitycznych. Sam wykaz księgi głównej ustala się z uwzględnieniem samej formy działalności danej organizacji. Oznacza to takie ujęcie przychodów i kosztów, które z łatwością pozwoli na przypisanie ich do konkretnego sponsora. Musimy także wziąć pod uwagę ogólnie stosowany i przyjęty w organizacji sposób wyceny. Istotne są także wymogi dotyczące dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów z uwagi na utraconą przez nie całość lub część wartości, po której figurują w księgach, a także ujęcia danych liczbowych w przekroju umożliwiającym przejście od bieżącej ewidencji do sporządzenia sprawozdań finansowych: bilansu oraz rachunku zysków i strat.

W przypadku kiedy dana organizacja nie prowadzi szeroko rozumianej działalności gospodarczej, to może wystarczyć tutaj minimalny układ kont o symbolice dwucyfrowej. Jednak najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest prowadzenie kont w technice trzycyfrowej, mimo że w przepisach nie znajdziemy nic na temat obowiązku zastosowania takiego rozwiązania.

Dane kontaktowe

EM-Perfekt Ewa Michowska
ul. Kwiatowa 12, Łazy
05-552 Wólka Kosowska
Tel: 792-285-542
Email: biuro@em-perfekt.pl
NIP: 9511293901

O Firmie

EM-Perfekt jest biurem księgowym, specjalizującym się w obsłudze małych i średnich podmiotów gospodarczych o różnej formie prawnej. Świadczymy usługi księgowe oraz usługi kadrowo – płacowe. Wykonujemy sprawozdania finansowe a także roczne rozliczenia podatku od osób fizycznych. Klientami firmy są podmioty z branży usługowej, transportowej i handlowej.