Tel: 792-285-542   Email: biuro@em-perfekt.pl

Wielu rodziców bardzo często myli urlop macierzyński z zasiłkiem macierzyńskim. Tymczasem oba te świadczenia przysługują różnym grupom osób i znacznie się od siebie różnią.


Kwota wolna od podatku jest co roku trudnym tematem głównie dlatego, że w polskim prawie jest ona ustalona dość nisko w porównaniu z krajami o podobnym statusie do naszego. Wartość kwoty wolnej od podatku potrafi być kilkaset lub nawet kilka tysięcy razy wyższa, niż jest to w naszym systemie podatkowym. Jak to wygląda w 2018 roku?


Plan konto jest częścią składową systemu rachunkowości i powinien być traktowany jako niezbędne narzędzie w każdym większym projekcie, gdzie potrzebne jest dostarczanie informacji, które są kluczowe pod względem zarządzania organizacją oraz do dokonywania rozliczeń.


Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które posiadają nieruchomości, muszą płacić z tego tytułu wyższe podatki. Podatek od nieruchomości w zakresie wykorzystania tejże pod działalność gospodarczą, nie jest uniwersalny.


Refakturowanie to zabieg, który polega na przeniesieniu kosztów na podmiot, który realnie korzysta z danej usługi. Mamy z nim do czynienia wówczas, gdy podatnik działa we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej. Najczęściej refakturowanie dotyczy usług, ale zdarza się też w przypadku odsprzedaży towarów.


Zwolnienie z VAT dotyczy pewnej grupy przedsiębiorców. Aby jednak skorzystać z tej możliwości, musimy spełnić choć jeden z wielu warunków.


Każdy pracownikowi ma prawo do korzystanie z dni wolnych od pracy z tytułu obowiązywania zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, jednak to pracodawca decyduję o tym jaki dzień tygodnia, prócz niedzieli, będzie dla pracownika dniem wolnym.


Faktura VAT to najczęściej wystawiany dokument przez przedsiębiorców. Większość z nich robi to nawet kilka razy dziennie. Dlatego warto przypomnieć, co powinna zawierać faktura, która uznawana jest za poprawnie wystawioną.


Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą, ma prawo na każdym etapie wnioskować o zawieszenie działalności, a później starać się ją wznowić ponownie. To tylko kwestia wypełnienia odpowiednich dokumentów.


Mimo że nazwa bywa myląca i może się kojarzyć z innym podmiotem, to płatnik VAT nie jest tym samym co podatnik VAT. Oczywiście nazwa jest związana z konkretnymi działaniami prawnymi, jakie dotyczą tych dwóch różniących się od siebie podmiotów. Warto wiedzieć, jakie są zadania należące do tego podmiotu, jakim jest płatnik VAT także ze względu na to, że pozwoli to określić, jakie korzyści wynikną z rejestracji. 


Jak już wspomniano wyżej, JPK-VAT ma być dostarczany drogą elektroniczną. Od 1 stycznia 2018 roku każdy przedsiębiorca będzie musiał w każdym miesiącu przesyłać podobny dokument do Ministerstwa Finansów. Z Ministerstwa Finansów dane trafią zaś do odpowiednich urzędów skarbowych. Należy jedynie pamiętać, że poprawnie wysłana struktura JPK umożliwia pobranie potwierdzenia UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru). W razie jakichkolwiek wątpliwości, czy JPK zostało wysłane, UPO stanowi niezbity dowód, że rzeczywiście tak było – warto więc skorzystać z tego zabezpieczenia.


Dane kontaktowe

EM-Perfekt Ewa Michowska
ul. Kwiatowa 12, Łazy
05-552 Wólka Kosowska
Tel: 792-285-542
Email: biuro@em-perfekt.pl
NIP: 9511293901

O Firmie

EM-Perfekt jest biurem księgowym, specjalizującym się w obsłudze małych i średnich podmiotów gospodarczych o różnej formie prawnej. Świadczymy usługi księgowe oraz usługi kadrowo – płacowe. Wykonujemy sprawozdania finansowe a także roczne rozliczenia podatku od osób fizycznych. Klientami firmy są podmioty z branży usługowej, transportowej i handlowej.