Tel: 792-285-542   Email: biuro@em-perfekt.pl


Oferta usług księgowych w woj. mazowieckim


Dobre biuro podatkowe cechuje się odpowiednim podejściem do klienta, a także bogatą ofertą wykonywanych zadań i umiejętności pracowników. EM-Perfekt to profesjonalne biuro księgowe, które swoim klientom proponuje szeroką ofertę: prowadzenie ksiąg handlowych, księgi przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtowych,
a także doradztwo w dziedzinie prawno-podatkowej i inne. Dzięki niemu można zlecić profesjonalistom zajmowanie się finansami i księgowością firmy, a przez to zyskać czas na prowadzenie własnej działalności i wykonywanie innych zadań.Firmy, które zgłaszają się z potrzebą wykonania usług, mogą prezentować różne branże: usługowe, handlowe, transportowe i inne pochodzące z województwa mazowieckiego. EM-Perfekt to specjalista w dziedzinie rachunkowości, któremu można bez obaw powierzyć swoje finanse. Wszyscy pracownicy na bieżąco biorą udział w szkoleniach, aby ciągle usprawniać swoją pracę i zwiększać umiejętności.
Poniżej pełna oferta prowadzonych przez naszą firmę działań z zakresu księgowości:

Księga Handlowa

 • Tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości
 • Przygotowanie planu kont
 • Ewidencja operacji gospodarczych
 • Ewidencja środków trwałych oraz wyposażenia
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych składających się z: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych
 • Rozliczenia podatkowe w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS
 • Uzgadnianie sald należności i zobowiązań

Książka Przychodów i Rozchodów

 • Ewidencja kosztów i przychodów
 • Ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • Ewidencja podatku od towarów i usług
 • Obsługa pracowników, rozliczenia
 • Rozliczenia podatkowe w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług
 • Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

 • Ewidencja podatku od towarów i usług
 • Obsługa pracowników
 • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych


Oferta usług kadrowo - płacowych

 • Prowadzenie akt osobowych
 • Sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia lub umów o dzieło na podstawie uzyskanych informacji
 • Rozliczania czasu pracy pracowników
 • Sporządzanie list płac, rachunków od umów cywilnoprawnych
 • Rozliczanie w zakresie podatku dochodowego od wynagrodzeń,
 • Sporządzanie i wysyłka deklaracji PIT-11/8B, PIT-40,PIT-4R, PFRON, GUS
 • Prowadzenie rozliczeń z ZUS
 • Sporządzanie imiennych raportów oraz deklaracji dla zatrudnionych pracowników.


Dodatkowe usługi

 • Reprezentacja klienta przed organami podatkowymi
 • Uczestnictwo w kontrolach organów podatkowych
 • Możliwość odbioru dokumentacji z siedziby klienta
 • Pomoc w założeniu firmy wraz z doradztwem prawno – podatkowym

Dane kontaktowe

EM-Perfekt Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 12, Łazy
05-552 Wólka Kosowska
Tel: 792-285-542
Email: biuro@em-perfekt.pl
NIP: 1231236973

O Firmie

EM-Perfekt jest biurem księgowym, specjalizującym się w obsłudze małych i średnich podmiotów gospodarczych o różnej formie prawnej. Świadczymy usługi księgowe oraz usługi kadrowo – płacowe. Wykonujemy sprawozdania finansowe a także roczne rozliczenia podatku od osób fizycznych. Klientami firmy są podmioty z branży usługowej, transportowej i handlowej.